Geloofsverklaring

Holy Passion Church gelooft:

–              Dat Jezus Christus, de Zoon van God is;
–              Dat de Geest die getuigt, de Waarheid is;
–              En dat deze drie één zijn.  1 Johannes 5:5-8

bible_01

Jezus Christus:

Geboren uit een maagd, is de verschijning van God in het vlees (Johannes 1:1; 8:58);
Zijn leven op aarde zonder zonde en Zijn bediening. Zijn dood als verzoening (Lukas 2:52);
Zijn opstanding uit de dood (Mattheus 28:1-10);
Zijn triomfantelijke wederkomst in kracht en heerlijkheid (Openbaringen 19-11-16).

Wij geloven in de kracht van de Heilige Geest:

Welke is de Geest van Waarheid die overtuigt van zonde en van gerechtigheid (Johannes 16:8-15);
‘T zendingsbevel: het verspreiden van het evangelie (Mattheus 28:18:20);
Iedereen die gered is heeft de eeuwige zekerheid in Jezus Christus (Romeinen 6:23).