Abortus

Zondag (29-3-2009)werden wij buitengewoon geschokt door informatie over abortus vanuit een wel heel ongebruikelijke hoek, en die was zo belangrijk, dat wij u die niet willen onthouden.

Een vrouw die wij al vele jaren goed kennen, heeft zo’n 18 jaar geleden twee maal een abortus ondergaan. Dit was bekend bij ons omdat wij samen met haar hebben mogen bidden voor vergiffenis van onze hemelse Vader. De abortussen waren gebeurd onder druk van haar toenmalige verloofde. Zij is later met hem getrouwd, kreeg twee kinderen met hem, maar ze werd door hem mishandeld en ook bedrogen, zodat dit huwelijk op een scheiding uitliep. Later, na jaren van herstel, leerde ze door de genade van God een lieve man kennen waar ze nu heel gelukkig mee getrouwd is. Samen met haar kinderen vormen ze een hecht, Godvrezend gezin.

Op zondag 29-03-2009 ging het woord over controle en manipulatie, en deze vrouw was in de dienst aanwezig. Ze herkende veel uit de preek vanuit haar vorige huwelijk. Ze voelde dat ze nog gebed nodig had, ze kwam naar voren en wij baden met haar. Tijdens het bidden begonnen er plotsklaps en onmiskenbaar demonen door haar heen te manifesteren. We bestraften dat en geboden ze uit te gaan, maar er was veel weerstand. Toen mijn man mij vroeg mijn handen op te op haar onderbuik te leggen, begonnen de demonen opeens door haar heen te gillen en te smeken: `Nee, nee, niet dáár, niet dáár, want dat is onze legale grond! Daar hebben we nog twee offers op het altaar liggen!”. Onmiddellijk dacht ik aan de twee abortussen, en begreep niet dat dit zo kon zijn, omdat het al beleden was en ook om vergeving was gebeden. Maar de heilige Geest sprak tot mij in mijn hart: “Denk aan de satanisten. Hun ultieme offer aan de vijand is een baby”. En onmiddellijk begreep ik dat door onschuldige kinderlevens op te offeren, er kennelijk verbonden worden gesloten met de boze, bezegeld met het bloed van de (ongeboren) baby’s. Het is een uitnodiging voor demonen om binnen te komen. Belijden en God vergiffenis vragen voor abortus is juist, maar dat jaagt nog niet de vijand weg die meent recht te hebben om er te zijn. Er is een moord gepleegd en dat zorgt voor de vloek van bloedschuld, waardoor doodsgeesten, geesten van verdriet en van ziekte recht hebben om binnen te komen (overigens niet alleen bij de vrouw die een abortus heeft ondergaan, maar ook bij de partner die er mee heeft ingestemd). We hebben dus deze vrouw geleid in het hardop uitspreken van een schuldbelijdenis, we lieten haar vergiffenis aan God vragen voor het offeren van haar twee kindjes aan de boze. We lieten haar hardop het bloedverbond met de demonen verbreken en de geesten afwijzen die waren binnen gekomen op grond van dat onschuldige offer. We hebben vervolgens de Here Jezus gevraagd de bloedschuld weg te wassen met Zijn heilige bloed. Daarna geboden we de demonen nogmaals te gaan en ditmaal ontving zij wel haar bevrijding.

Het opvallende was, dat er bij deze nog jonge vrouw een drietal jaren eerder baarmoederhalskanker werd geconstateerd. We hebben toen veel voor haar gebeden en ze is na een operatie nu al 3 jaar schoon. Als ik denk aan de ziektemachten en doodsgeesten die wij hebben bestraft en uitgestuurd, probeer ik nuchter te blijven, maar ik begin steeds duidelijker te zien, hoe verschrikkelijk abortus in werkelijkheid is. Zonder dat we het beseffen, komt er een diepe duisternis over ons als wij het leven benemen van onze eigen ongeboren kinderen. Het brengt doodsvloeken over ons en het geeft de vijand wat hij zo graag wil: onschuldig bloed. Gelukkig heeft onze Heer alle vloeken aan het kruis gedragen, en is er daarom een uitweg van de vloeken op onze levens. We mogen het allemaal bij het kruis brengen, prijs Zijn Heilige Naam!

(nb: zoals niet ieder mens op aarde automatisch Christen is wegens het offer op Golgotha maar bewust uit eigen keuze moet vragen of Jezus zijn schuld wil schoonwassen, zo moeten we ook bewust aan Hem vragen of Hij de vloeken wil verwijderen die op ons waren. Het gebeurt niet automatisch, maar op grond van onze getuigenis).

Abortus is verschrikkelijk. Veel verschrikkelijker dan wij met ons natuurlijke verstand kunnen bedenken. Het veroorzaakt niet alleen veel leed, maar het verontreinigt ons, letterlijk! Het is afgodendienst, het offeren aan de boze geesten, en met name aan de Moloch.

We hopen u met dit verhaal meer inzicht te verschaffen en de weg tot totale bevrijding. Maranatha! Moge God de Vader u rijkelijk zegenen.

In Christus verbonden, Maria Spoelma.