Afwijzing

Matth. 24: 10-12

-Hoe vinden jullie mn haar zitten? Ik was gisteren naar de kapper geweest en het eerste wat mijn zoon tegen me zei toen ik thuis kwam, was dat ik het helmpje van Beatrix droeg. Toen ik hier in de gemeente kwam, zeiden er nog twee dat ik net op Beatrix leek. En waar mn hoedje was. De anderen lachten vrolijk, want kennelijk was het erg grappig. En eerlijk gezegd moest ik eigenlijk ook wel lachen, hoor.

-Ik had eigenlijk liever gehad dat iedereen zei: hee, leuk, je bent naar de kapper geweest, béterrr!
Helaas. Hoewel ik de lol er wel van inzag, ben ik toch blij dat ik ook een afspraak heb om een permanent te laten zetten, zodat het wat minder stijf zit. Waarom? Omdat het voor mij kennelijk belangrijk is dat mijn vrienden mijn smaak niet slecht vinden. Omdat het afwijzen van mijn keuzes misschien wel een vorm van afwijzen is van waar ik voor sta en wie ik ben.
God heeft de mens geschapen met een basisbehoefte aan liefde. Het is het eerste wat we nodig hebben als we op deze wereld komen, en het laatste dat in ons omgaat als we sterven. Toen de Twin Towers van het WTC instortten op 9/11 waren de laatste telefoontjes allemaal liefdevol, echtgenoten die hun geliefden belden om te zeggen dat ze van elkaar hielden, vaders of moeders die hun kinderen vaarwel zegden en jongvolwassenen die hun vader en moeder opbelden voor een laatste groet. Mijn vader riep op zijn sterfbed om zijn mammie. Hij was 63 en zijn moeder was al 20 jaar dood. Je gezin is uiteindelijk alles waar het leven om draaide als je er op terug ziet aan het einde. Er is niets ergers dan eenzaam te sterven zonder iemand achter te laten die om je gaf. Het beroemde, en absoluut on-Christelijke verhaal van Ebenezer Scrooge maakt door de eeuwen heen zo’n indruk, omdat de hoofdrolspeler van dit verhaal niemand heeft die hem liefheeft, hij verkwanselde de liefde van zijn leven voor rijkdom en als hij sterft is iedereen blij. Ze pakken joelend al zijn dure spullen terwijl zijn lijk daar nog ligt en zijn geest op weg is naar de hel. Als Scrooge dat ziet, bekeert hij zich en krijgt een tweede kans om goed te doen.
1 Cor. 13 leert ons, dat je alles kunt hebben wat je je maar kunt wensen, en alles kunt doen wat goed en mooi is, maar als je geen liefde hebt, het helemaal niets voorstelt. Het is leeg, hol en verspilde moeite.

In deze liefdeloze wereld zijn wij het zout der aarde. Als wij de wereld de liefde van Jezus tonen door elkaar lief te hebben zoals Hij dat heeft gehad, zullen wij een magneet zijn waar de wereld vanzelf naar toe getrokken wordt. Onze gemeente evangeliseert op de donderdagavond, en sinds kort lopen ze met bordjes rond in het centrum waarop staat: “Free hug- gratis knuffel”. Het is onvoorstelbaar hoe de mensen daarop reageren! En wanneer de mensen dan komen voor een knuffel vertellen ze dat God zo van hen houdt, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon voor ze heeft gegeven. Op die manier nemen velen het evangelie aan. Zegt dat niet genoeg?

De Beatles zongen in de jaren zestig All you need is love en zochten het in de flower power. De mensen hadden de religieuze kerk vaarwel gezegd en zochten nu een werelds antwoord op de liefde van God de Vader. En ze verzonnen vrije seks. Iedereen deed het met iedereen want dat moest kunnen, maar ondertussen gingen de huwelijken er aan kapot. Vrije seks is een illusie. Iets dat door God bedoeld is om de band tussen een man en zijn vrouw te sluiten en hen één te maken, werd gebracht als liefde uitdelen naar anderen. En natuurlijk werkt dat niet. Je kunt de wind ook niet in een blikje vangen en het als toiletverfrisser gebruiken. De vaste partners bleven jaloers en verscheurd achter, en de vrijgezellen konden hun hart niet meer geven. Natuurlijk niet; de geestelijke band die door de seksuele daad tot stand komt, komt in het natuurlijke niet verder en de ziel lijdt onherroepelijk. Het kostbaarste en meest exclusiefste geschenk van de ene partner aan de ander verwordt tot een alledaags gebruiksvoorwerp.

Kinderen die uit zulke relaties worden geboren of uit ouders die op dit gebied verward en heel eigenlijk diep van binnen verminkt zijn, raken op zeker besmet met de verkeerde perceptie van de ouders met betrekking tot liefde. Ieder surrogaat van werkelijke liefde, de van God gegeven Agape- liefde die alles hoopt, alles gelooft, alles verdraagt, die het kwade niet toerekent, en blij is met de waarheid, alles wat die liefde niet benaderd, kan nooit toereikend zijn.

In deze eindtijd is de liefdeloosheid een feit. En daarmee een enorme voedingsbodem voor afwijzing.
Afwijzing is een eindtijd-demon. HIJ KOMT VAAK ALS EERSTE BINNEN, MEESTAL NOG IN DE BAARMOEDER, EN HOUDT DE DEUR OPEN NAAR ANDERE DEMONEN, DIE SAMEN MET HEM EEN BOLWERK VORMEN EN ELKAAR VERSTERKEN.
We kunnen als Christenen die het evangelie doén, zoals Marcus 16 ons voorschrijft, en demonen uitwerpen om anderen te bevrijden. Maar we kunnen demonen gaan uitwerpen wanneer die zich tonen of manifesteren, maar dan zijn we vaak alleen bezig om de vruchten van een boom te plukken. Zolang de boom nog staat, zullen de vruchten onherroepelijk terug groeien.
Dát is wat James Stanton gisteravond bedoelde met zijn uitleg over “echte bevrijding die alleen tot stand komt bij het uitroepen naar Pappa God”. Daar, op dat punt, worden de wortels van de boom bloot gelegd. Dat is de uitspraak van Johannes de Doper, dat de bijl reeds aan de wortels lag. Je kunt als dienstknecht van God de demon van rebellie uitwerpen, maar de wortel van deze rebellie is meestal afwijzing, dus in feite pluk je alleen een vrucht van de boom van afwijzing. De strongman, de “sterke man” waar Jezus over sprak, de hoofddemon zit er nog.

Laten we nu eens gaan kijken naar die boom van afwijzing, de strongman afwijzing en de bolwerken die mogelijk binnen zijn gekomen:

Wortels van afwijzing
1
De manier en de tijd van conceptie kan een persoon beïnvloeden de rest van zijn/haar leven.
Als een kind buiten het huwelijk om geboren wordt, of de zwangerschap komt op een verkeerd tijdstip, of het kind is niet gewenst. Een gevoel van afwijzing zal zich in deze persoon nestelen voor de rest van hun leven.

2 afwijzing in de baarmoeder
Ergens heeft het kind afwijzing opgelopen omdat bv; de moeder heeft uitgesproken”ik wil dit kind niet” of “was ik maar niet zwanger”. Als de persoon verteld wordt dat ze eerst niet gewenst was, kan dit een opening zijn voor afwijzing. Mijn verhaal.
Gebed: vergeving van de ouders omdat ze het kind niet gewild hebben en God bedanken dat Hij geen fouten maakt. God heeft gewild dat je geboren bent op dat moment en in die familie.

3 de wijze van geboorte
Afwijzing kan soms komen door de mannier van geboorten bv; een moeilijke geboorte en/of gebruik van instrumenten, vacuümpomp, of door een keizersnede zodat het kind niet op een normale mannier is geboren.
Gebed; dank God dat Hij je leven gered heeft.

4
baby’s moeten worden vast gehouden en worden geknuffeld, anders gaan ze letterlijk dood. Maar door een medische noodzaak kan moeder en kind scheiden (couveuse, ernstige ziekte van de moeder) en de moeder kan geen borstvoeding geven, zo mist de baby het bindingsproces met de moeder en kan er afwijzing binnen komen. Er zijn vele trieste gevallen van weeskinderen uit kindertehuizen in Oost- Europa. Deze kinderen werden alleen vastgehouden tijdens de verzorging, dus als het nodig was, ze kregen alleen de basis behoefte in hun verzorging. Al deze kinderen konden zich niet binden met andere mensen, niet emotioneel maar ook niet sociaal, zelfs niet na hun adoptie. Dit wordt bindingsstoornis genoemd. Deze kinderen waren meestal rebels en hun gedrag was onvoorspelbaar. Als je niet kunt binden, kan dit een ingang zijn voor geesten van isolatie, verlating, en eenzaamheid.

5
Bij een kind wat geadopteerd is komt de vraag “waarom hebben mijn ouders me niet gewild?” Is het niet vreemd dat een geadopteerd kind ipv dankbaar te zijn voor de mensen die hem/haar hebben gekozen, zo’n kind met zielepijn, geestespijn en verdriet rondloopt? Vaak zijn er geesten van verlatingsangst, en de boom van afwijzing moet worden bestudeerd voor de slechte vruchten.

6 afwijzing vanuit de geslachten is al besproken. Bedenk dat mensen die worden afgewezen de mensen om hen heen normaal gesproken ook afwijzen,speciaal de leden van hun eigen gezin en familie.

7 problemen thuis
Deze problemen kunnen verscheidene zijn. Als bv één van de ouders alcoholist is, of het ene kind wordt vergeleken met het andere, als er sprake is van kritiek (je kan het nooit goed genoeg doen), controle (je wordt nooit vertrouwd en/of overheerst), sexueel of emotioneel misbuik, of een fam lid heeft een schaamtevolle daad gepleegd, constant ruzie, incest, desinteresse voor de zaken waar het kind mee bezig is, ouders die het te druk hebben met werk of hun eigen pleziertjes om het kind genoeg aandacht te geven enz.

8 Problemen veroorzaakt door leraren of klasgenootjes
Een paar voorbeelden. Je krijgt van iets de schuld wat je niet hebt gedaan en hoe je het ook ontkent, de leraar gelooft je niet en je krijgt toch straf voor iets wat je niet hebt gedaan, zelfs je klasgenootjes geloven je niet en je wordt uitgemaakt voor leugenaar.
Neem het volgende echtgebeurde voorbeeld:
Een jongen had een blaasprobleem, hij kon zijn plas niet goed ophouden, en op een dag stak hij zijn hand op en vroeg de leraar of hij naar toilet kon gaan. De leraar weigerde dat en de jongen kon zijn plas niet meer ophouden. De woedende leraar haalde hem voor de klas met zijn natte broek en wees en zie tegen de klasgenootjes: “Kijk eens wat Billy heeft gedaan!” Billy werd door alle kinderen uitgelachen, kreeg allerlei vernederende bijnamen en mocht nog jaren later niet meer meespelen.
Kinderen kunnen erg wreed zijn. Zo’n kind heeft een advocaat in de vorm van een ouder die op school verhaal komt halen en een klassikaal excuus aan hem aanbiedt, en de kinderen ook sorry laat zeggen. Maar goed beschouwd hoort zo’n leraar een baan bij de belastingen of parkeerbeheer te hebben, en niet bij kwetsbare kinderen!

9 Zelfafwijzing
Schuldig voelen en schaamte zijn voorbeelden van zelfafwijzing. Dit komt veel voor bij vrouwen die een abortus hebben gehad en zichzelf niet kunnen vergeven. Mijn moeder wilde eens op nieuwjaarsdag haar broertje ophalen om langs te komen. Ze vond het vreemd dat hij niet was langsgekomen. Omdat ze luisterde naar mijn vader die blij was met een rustig avondje met zijn gezinnetje, is ze niet naar haar broertje gegaan. Die bewuste avond heeft haar broertje zelfmoord gepleegd. Mijn moeder heeft zichzelf nooit kunnen vergeven dat ze naar mijn vader heeft geluisterd, maar begrijpt niet, dat ze de macht niet heeft en nooit heeft gehad om zoiets te voorkomen. Een ander voorbeeld van zelfverwerping is: niet tevreden zijn met je uiterlijk of met je geslacht. Ik word altijd verdrietig als ik kijk naar Michael Jackson. Wat is er toch gebeurd met dat leuke jochie dat de hit “Ben” zong met zijn tere, lieve stemmetje?

Ik zat eens in het Vu- ziekenhuis te wachten tot ik aan de beurt was, toen er naast mij een vent ging zitten met een dikke laag make-up op zijn gezicht. Hij had zijn wenkbrauwen flink met zwart aangezet en zijn lippen lelijk gestift. Hij droeg een jurk en witte pumps, en had zo’n verdrietig gezicht, dat ik mij afvroeg hoe blij hij nou eigenlijk echt kon zijn met zijn sexoperatie. Dat is inmiddels ruim 20 jaar geleden, maar ik denk nog regelmatig terug aan zijn trieste blik. Ik voel nog steeds medelijden met die arme man.

10 Pijnlijke dingen in ons vowassen leven. Waarschijnlijk is echtscheiding, de dood van een geliefde of vreemdgaan van de partner de meest voorkomende, meest pijnlijke zaken. Andere zijn bv: verbroken verloving, het verlies van een leuke baan, invalide worden door ongeluk, verbroken fam relatie, verraad door een vriend.

Welk bolwerk komt er binnen?
Dat is afhankelijk van het plan van God en de daaraan verbonden persoonlijkheid van degene die wordt aangevallen door afwijzing.

Let op: afwijzing kan al binnen zijn door generatievloeken of de ouders die bij de ontdekking van de zwangerschap het kind op komst afwezen. Zo’n kind kan later door de ouders wel met liefde worden ontvangen of opgevoed, maar de geest van afwijzing zit er al. En die geest zorgt er voor, dat het kind gaat worden afgewezen. Mijn man en ik geven altijd het voorbeeld van een kind dat op het schoolplein gepest. Als het kind een sterke persoonlijkheid heeft en bedoeld is door God als leider of gebedsstrijder, dan zullen daar demonen komen die het duivelse equivalent zijn van Goddelijke autoriteit: dominantie. Het kind wordt door een groepje kinderen gepest, en op een bepaald ogenblik probeert er een geest binnen te komen door het kind in te fluisteren: “Slá er op los! Dan zullen ze het nooit meer durven!” Als het kind op de suggestie reageert met een besluit dat instemt, komt de demon van geweld binnen en neemt bij tijd en wijle het kind over en “beschermt” het door geweld te gebruiken.

Maar is het kind daarentegen een zachtmoedig persoon, bedoeld om met aanbiddingsliederen mensen tot de Heer te leiden, dan zal er eerder een geest proberen binnen te komen van teruggetrokkenheid. Die stelt het kind voor: “Als je niet meer zo opvalt, zullen ze je niet meer zien en je voortaan hopelijk met rust laten. Wordt maar onzichtbaar”. Zo’n kind wordt teruggetrokken en stil, onopvallende grijze muizen die onzeker en angstig overkomen. Want teruggetrokkenheid neemt zijn broertjes van angst en onzekerheid en eenzaamheid mee.

Dit is hoe het werkt. Afwijzing is de grote, de andefren zijn later binnengekomen doordat afwijzing de deur voor hen opende. Bepaalde karakters zijn helemaal niet de werkelijke karakters van de betreffende personen, maar een groep geesten die op toestemming zijn binnengekomen en ook niet zo snel meer weggaan, omdat ze de persoon een vals idee van bescherming tegen afwijzing geven.

Goed- laten we nu kijken naar wat de kenmerken zijn van afwijzing, een teken dat er sprake is van deze geest.

agressieve reacties
Vaak is rebellie een kenmerk van agressieve gevoelens. Weigeren getroost te worden, afwijzen door anderen, Hardheid, scepticisme, ongeloof, agressieve houding, vloeken, vuile taal, argumenteren, koppigheid, vijandigheid of uitdagen, en vechten.
Om de persoon die deze symptomen heeft te beschrijven, “Ze willen me niet; ik zál ze!!”

Zelfafwijzing
Laag zelfbeeld, minderwaardigheidscomplexen, onzekerheden, inadequaat zijn, verdriet, somberheid, zelfbeschuldiging- en veroordeling, niet kunnen of willen communiceren, faalangst, vrees voor de mening van anderen,zorgen, depressie, negativiteit, pessimisme, hopeloosheid, wanhoop.
Aan het lijstje wil ik toevoegen jezelf straffen of troosten met eten. Eetstoornissen als anorexia of bulimia maar ook overgewicht en een zwak voor voedsel, met name zoet voedsel. Iemand die een aantal van deze symptomen heeft kan zeggen of denken. “Ze hebben gezegd dat ze me niet willen en ze hadden helemaal gelijk. Ik ben het toch niet waard om van gehouden te worden.”

Wijze waarop de angst voor afwijzing wordt bevochten:
Degene die hier last van heeft zal zeggen: “ze willen me niet, maar ik zal iedereen bewijzen dat ik iemand bén”

Deze vruchten laten altijd de wortels zien.

Geest van het gevoel van afwijzen
Deze geesten zijn dikke, vette leugenaars. Ze vertellen degene waar ze inwonen dat er sprake is van afwijzing terwijl dat niet het geval is. Ze laten iemand geloven dat ze worden afgewezen terwijl het eigenlijk niet gebeurt. Het is net alsof er een filter op iemands emoties en gedachten geplaatst is, de consequentie daarvan is dat elke onschuldige houding of woord van anderen dat kan maar verkeerd kan worden geïnterpreteerd lijkt op een verklaring van afwijzing. “De voorganger moet me niet, want hij heeft me nou al twee diensten geen hand gegeven.” Als het positief bedoelt is maar het kan ook op een negatieve manier worden uitgelegd, zal de negatieve uitleg automatisch worden aanvaard als de waarheid, terwijl dat nooit de bedoeling was van de persoon die het zei. Met andere woorden, ik kan het ene zeggen en je kunt het andere horen.

Angst voor afwijzing steelt je vreugde. Je bent constant op je hoede en vindt het belangrijk wat anderen ervan zullen denken. Zo van: “als ik dit doe of als ik dat draag, wat zullen ze dan van me denken?”.
De lijst gaat maar door en door. Het basisprobleem is hier dat de persoon acceptatie nodig heeft, en satan wil het stelen. Mijn moeders lijfspreuk is: “Als ze me zo niet lusten, hebben ze geen honger”.
En eigenlijk is het wel zo, je behoort te worden geaccepteerd om wie je bent, en als dat niet goed genoeg is, dan zijn die mensen niet zo belangrijk als jij gelooft. Je geeft mensen de macht over jouw geluk terwijl ze niet eens echt in je geïnteresseerd zijn. Degene waar het werkelijk om draait, is Degene die van je houdt om wie je bent en uit liefde Zijn Zoon voor je heeft gegeven. Hij heeft je geaccepteerd en geadopteerd toen je nog een zondaar was, met alles er op en er aan, Hij heeft je gewild en je gekocht voor de hoogste prijs denkbaar. Kennelijk wilde Hij je zó graag, dat Hij Zijn hele bezit en alles er bij heeft gegeven!
Wat de mensen om je heen betreft: natuurlijk is het wijs om ongewenst gedrag zoals agressiviteit weg te doen. Gedrag dat werkelijk niet geaccepteerd kan worden is een reden voor maatschappelijke afkeuring, en met recht. Men kan nou eenmaal niet toestaan dat anderen het slachtoffer worden van jouw nukken. Maar dat heeft niets te maken met het feit, dat je los van echt ongepast gedrag gewoon jezelf mag zijn. Zo niet, dan missen ze veel moois, en dat is hún verlies!

 

Afwijzing van God
Met zovele vaderloze kinderen of liefdeloze vaders is het geen wonder dat deze mensen geen goede relatie met God als Vader kan aangaan. Ze hebben geen beeld van wat een echte, goede vader is, en kuinnen dat ook niet bij God plaatsen. Vaak wordt Hem zelfs de schuld gegeven van al de liefdeloosheid en pijn. Dan is daar de vraag: “Als God me dan zo liefheeft, waarom heeft Hij dan toegestaan dat al die dingen met mij gebeurden? Waarom heeft Hij dan niet ingegrepen en mij geholpen?”
Deze vraag is begrijpelijk, maar de waarheid is, dat God het helemaal niet eens was met de slechte of liefdeloze opvoeding of de pijn die werd veroorzaakt. Hij leed juist mee en zag alle slagen, hoorde elk hard woord en zag alle verschrikking die gebeurde. Het was de vijand die het liet gebeuren en de mensen waar hij doorheen werkte. God heeft niet altijd de mogelijkheid om in te grijpen als mensen er voor kiezen om Hem niet te gehoorzamen. Mensen hebben hun eigen verantwoordelijkheid en het is niet Gods schuld dat zij er misbruik van maken. Ze plaatsen zichzelf daarmee onder een vloek en leveren zichzelf en hun kinderen uit aan de vijand. De waarheid is, dat God juist vaker heeft ingegrepen om je bij te staan dan je denkt, maar die gelegenheden zijn meestal niet opgemerkt omdat de pijn overheerste. Toen ik bij de dierenambulance werkte en een gewond dier probeerde te helpen, was dat dier ook agressief naar mij toe. Dat beest wist niet dat ik een vriend was die het beste met hem voorhad, hij zag mij alleen maar als een nieuwe bedreiging terwijl hij al in gevaar was. Na de dierenartsbehandeling wisten die dieren echt niet dat we ze geholpen hadden en wilden zo snel mogelijk weg uit onze buurt.

En zo werkt het ook met God. Als Hij ons helpt en wij zijn in onze ellende, is het vaak heel moeilijk om te zien wat Hij voor ons doet. Maar Hij is niet zoals de aardse vader die we hadden of de mensen die ons hebben afgewezen. Hij is de enige die onze noden werkelijk kent en wiens liefde wij werkelijk niet kunnen missen. Hij is de Enige die genoeg van ons houdt om ons te vullen met alles wat we nodig hebben. Geen mens kan geven wat Hij geeft. Pas als we dat gaan zien, kunnen we sorry tegen Hem zeggen voor de valse beschuldigingen die we Hem maakten en heling ontvangen en dichtbij Hem kunnen komen.

-Geest van afwijzing vanuit de generaties
Ik belijd en wijs af: de zonden van mijn voorvaderen, die ervoor hebben gezorgd dat afwijzing op mij is gekomen. Ik bekeer mij uit dit zondige geslacht. Ik vergeef mijn voorvaderen, voor de daden die tot negatieve gevolgen hebben geleid, in mijn eigen leven. Ik vergeef mijn vader en mijn moeder, voor elke maal dat zij hebben gezegd dat zij mij niet wilden, vóór of ná mijn geboorte. Ik vraag de Here Jezus mij schoon te wassen, van de vloek van afwijzing, en de gevolgen daarvan in mijn leven. Ik wijs de generatiegeest van afwijzing af over mijn leven, en dat van mijn nageslacht. WEG UIT MIJ, VERLAAT MIJ EN MIJN NAGESLACHT NÚ IN DE NAAM VAN DE HERE JEZUS, DE CHRISTUS VAN NAZARETH. Ik vraag de Heilige Geest mij op dit moment te vullen, met acceptatie en de liefde van het Vaderhart van God.
-Geest van afwijzing die wij al dan niet hebben toegestaan binnen te komen
Ik vergeef een ieder, die mij heeft afgewezen of pijn heeft gedaan, of het gevoel heeft gegeven dat ik niet gewenst was of geaccepteerd. Ik vraag de Here God mij te vergeven, dat ik heb geluisterd naar demonen, die mij vertelden dat ik de afwijzing kon oplossen. Zij hebben tegen mij gelogen. Zij hebben mij niet beschermd. Vader God, U was het die mij altijd beschermd heeft. Wilt U mij vergeven dat ik boos op U was, en vals heb beschuldigd? IK ZEG TEGEN DE DEMON VAN AFWIJZING, IK ONTSLA JE VAN JE OPDRACHT, IK WIJS JOU EN JE LEUGEN VAN BESCHERMING AF, VERLAAT MIJ NÚ, IN DE NAAM VAN DE HERE JEZUS CHRISTUS. Lieve Jezus, heel mijn herinneringen en emoties, haal de angel uit de pijnlijke herinneringen, zodat de pijn wordt geheeld en verdwijnt. Heilige Geest, vult U deze plaatsen op. Dank U Heer, voor Uw genezing.
-Geest van zelfafwijzing
Vader God, ik vraag U vergiffenis dat ik heb geloofd in de leugen dat ik niets waard ben. U vindt mij kostbaar, en U bent de Waarheid. Ik belijdt: IK BEN KOSTBAAR. Vergeeft U mij dat ik degene heb afgewezen waar U zo van houdt: namelijk ikzelf. Ik vergeef ook mezelf voor het geloven in de leugen van minderwaardigheid. Ik ben waardig, en volledig door God geaccepteerd. Vader God, U heeft mij altijd gewild en ik zet mijn hart volledig open voor Uw liefde en Uw genezing. EN DAAROM, GEEST VAN ZELFAFWIJZING, JIJ BENT EEN LEUGENAAR EN ER IS GEEN PLAATS MEER VOOR JOU IN MIJN LEVEN. WEG UIT MIJN EMOTIES, WEG UIT MIJN GEDACHTEN, WEG UIT MIJ! VERLAAT MIJ NU! Pappa God, vul mij met Uw waarheid en Uw liefde voor mij. Dank U Vader, dat ik het op dit moment ontvang.

-Geest die ons laat geloven dat we worden afgewezen terwijl dat niet zo is
Vader God, ik vraag U vergiffenis voor elke maal dat ik mensen vals heb beschuldigd van afwijzing. Vergeeft U mij dat ik heb geluisterd naar een geest, die hun woorden verdraaid uitlegde en hun handelen verkeerd heeft aangewezen. Ik bekeer mij van het aannemen van deze leugens. LEUGENGEEST VAN AFWIJZING, IK WIJS JOU EN AL JE LEUGENS AF, WEG UIT MIJ, VERLAAT MIJ NU! WEG UIT MIJN DENKEN, WEG UIT MIJN EMOTIES EN WEG UIT MIJN HERINNERINGEN. Ik vraag nu de Here Jezus mijn hart en mijn geestelijke oren schoon te wassen met Zijn bloed, en ze te sluiten voor de leugens van de vijand. Vult U mij met Uw Waarheid, Heer! Dank U Jezus, voor de gave van Redding en genezing.

Prijs de Heer!

Wortels van afwijzing
1 de wijze en de tijd van de conceptie
2 in de baarmoeder
3 de wijze van geboorte
4 baby krijgt geen binding met de moeder
5 geadopteerd kind
6 geërfde afwijzing
7 factoren binnen de thuissituatie en het gezin
8 veroorzaakt door leraar of schoolvriendjes
9 zelfafwijzing veroorzaakt door eigen gedrag
10 verschillende pijnlijke dingen in later leven

De vruchten van afwijzing die de gehele persoonlijkheid beïnvloeden

1 agressieve reacties
Weigeren getroost te worden
Afwijzen door anderen
Hardheid
Scepticisme, ongeloof
Agressieve houding
Vloeken, vuile taal
Argumenteren
Koppigheid, vijandigheid of uitdagen
Rebellie, vechten

2 symptomen van zelfafwijzing
laag zelf beeld
minderwaardigheid
onzekerheid, te kort schieten
verdriet, treuren, zorgen hebben
zelf veroordeling en zelf beschuldiging
niet capabel of onwillig om te communiceren
angst en paniekaanvallen
faalangst
bang voor de mening van anderen
andere angsten
piekeren, zorgen maken, depressie,
negativiteit
pessimisme
hopeloosheid, wanhoop
3 wijze waarop de angst voor afwijzing wordt bevochten:
streberigheid, prestatiedrang
competitie
opgeven, terug trekken, op zichzelf zijn
onafhankelijkheid, isolatie
zelfbescherming
ego gerichtheid, zelfzucht
zelfrechtvaardiging
verafgoding van jezelf
kritiek, oordeel
afgunst, jaloezie
zelfmedelijden, begeerte
Trots, egoïsme, hooghartigheid
Arrogantie
Manipulatie, bezitterigheid
Emotionele onvolwassenheid
Perfectionisme