Bevrijdingspastoraat

Ontmoedigd, ziek, depressief, vragen?

Een geestelijke of lichamelijke nood?

Iedere dienst wordt er gebeden voor uw nood.
Na de dienst is er mogelijkheid voor een gesprek, waar u uw probleem kunt delen.
Ook voor uw probleem is er een oplossing.

Indien u dat wenst is er de mogelijkheid een afspraak te maken voor een verder pastoraal gesprek.

info@holypassion.nl /Tel: 06-16822809