De Visie

VISIE

De Holy Passion Church ziet het als een opdracht om een koninklijk priesterschap te vormen, geroepen tot:

Het dienen van God;
Het dienen van Zijn Gemeente;
Het dienstbaar zijn naar hen, die Jezus nog niet kennen.

Doelstellingen:

Het uitdragen van het goede nieuws van Jezus Christus;
Het Woord van God radicaal en zonder compromis brengen;
Het plaats geven aan lofprijs en aanbidding in de Gemeente;
Het totaal overgeven van de leiding aan de Heilige Geest, zodat Hij, ook tijdens de samenkomsten, volledige vrijheid heeft;
Een verlangen naar reiniging en heiliging;
Het maken van discipelen;
Het leren onderhouden van alles wat Jezus onderwezen heeft;
Het ontmaskeren van de tactieken van de vijand en daar Gods Woord tegenover te stellen;
Een verlangen naar afhankelijkheid van Jezus, niet van mensen;
Het ondersteunen van zendingswerk zowel in binnen- als buitenland.

We geloven dat we in een tijd leven waarin:

Gods kracht in de Gemeente hersteld zal gaan worden;
Gods glorie en heerlijkheid het huis zullen gaan vullen;
Velen gered zullen worden, herstel zullen ontvangen om zo discipelen van Jezus Christus te worden.