Getuigenis Ronald Spoelma

 

Ronald werd geboren in 1961 te Amsterdam. Hij was een echte kwajongen; regelmatig zat hij bij de eerste hulp om te worden gehecht wegens wilde spelletjes of kwam hij thuis met een nat pak omdat bij het bootje springen in de gracht de reeds half gezonken boot echt onder ging.

 

Hij ging al jong op zichzelf wonen en werd bouwvakker, maar toen de verkering met de dochter van de baas uit ging, werd hij ontslagen en ging hij zich bekwamen om taxichauffeur te worden. In die tijd leerde hij zijn vrouw Maria kennen. Ze trouwden in 1986, kregen een zoon en een dochter en verhuisden naar Almere. En toen ging alles mis. Omdat hij regelmatig klanten had die hem naar drugs vroegen en Ronald ook collega- taxichauffeurs kende die daar wat mee bijverdienden, ging Ronald dat ook doen. Eerst dealde hij wat softdrugs, maar van lieverlee ging het steeds verder en werd hij meer en meer de criminaliteit in getrokken. Uiteindelijk ging hij van de taxi af en, na een mislukt avontuur met een eetcafé, was hij iemand geworden, die met Colombianen, Joegoslaven en andere zwaar criminele groepen samenwerkte. Relaties met andere vrouwen kwamen meermalen voor, en het huwelijk van Ronald en Maria kwam zwaar onder druk te staan. In die periode, nazomer 1996, overleed eerst Ronald’s schoonvader, en werd zijn eigen vader ongeneeslijk ziek. Omdat zijn vader zijn einde voelde naderen, en een oordeel voelde aankomen, vroeg hij op zijn ziekbed Maria om raad. Kende zij niet één of andere gebedsgenezer, die hem kon helpen? Nee, maar op de dierenambulance waar zij op reed, waren Christenen die vast wel met hem wilden bidden.

 

Het was op de verjaardag van Ronald dat Maria met haar kennissen van de dierenambulance ’s avonds naar de zieke vader ging. Ronald bleef thuis, maar toen Maria die nacht thuis kwam, kon ze hem berichten, dat zowel zij, als zijn vader en moeder Jezus als Heer en Redder in hun leven hadden aangenomen. Ronald was ontroerd en blij omdat hij altijd al een Godsbesef had gehad, maar zelf weigerde hij om Jezus aan te nemen. Tenslotte leidde hij een leven dat niet strookte met een Christelijke levenswandel.

 

Maar God had hem op het oog. Toen Maria voor de tweede keer naar de kerk ging, vroeg ze hem om met haar mee te gaan zodat hij wist waar ze was en hoe het daar aan toe ging. Hij ging inderdaad met haar mee en kon niet aan de roep van God weerstaan; die zelfde zondag gaf hij zijn leven in de handen van God.

 

De vader van Ronald overleed vredig; God haalde hem in Zijn grote genade thuis, een paar dagen voordat Ronald en Maria gedoopt werden. Ronald begon kort na zijn doop in tongen te spreken. Met grote blijdschap over zijn redding legde hij één voor één zijn criminele zaken op het altaar. Dat was nogal belangrijk… in het begin zat hij doodleuk in de kerk met een pistool onder zijn vestje en betaalde hij anoniem tienden over het geld dat hij aan criminele zaken had verdiend! Maar God had wat geduld met hem, want Ronald kwam van heel diep en had even tijd nodig om te wennen aan het Licht. Totdat Heilige Geest Zelf na een paar maanden Ronald heel duidelijk maakte dat het nu echt tijd was om de Goliath van geld en macht te onthoofden. God verlangde excuses en vanaf dat moment een echt heilige levenswandel. En Ronald was gehoorzaam. Hij heeft van die dag aan zelfs geen paperclip meer weggenomen die niet van hem was.

 

Ronald’s grote ommekeer was echter niet tot vreugde van iedereen; zijn zuster brak al het contact met hem, en zijn criminele “vrienden” haakten heel snel af toen Ronald ze het evangelie begon te vertellen. Bijna alle andere kennissen kwamen steeds minder langs en belden bijna niet meer.

 

In het voorjaar van 1999 stuurde God Ronald en zijn gezin naar Toronto. Daar in de kerk die bekend staat om de Toronto-Blessing, leerde hij, in het gezelschap van de meegekomen voorganger, om te prediken, en Maria leerde er counselen. Weer thuis, kwam Ronald later in de raad van bestuur, kreeg Maria de leiding over het worshipteam en leidde ze de tienergroep. De oude voorganger had inmiddels plaats gemaakt voor een andere, en diens visie week sterk af van de visie van de oude voorganger. Na een aantal jaren dienen bleek het geestelijke plafond in die gemeente bereikt. Ronald en Maria vroegen God waar Hij ze wilde hebben. Dat was heel duidelijk: God leidde hen naar de diensten van een Braziliaanse pastor met een thuiskerk van 1400 leden. Nadat Ronald en Maria een tijdje onder deze pastor hadden gediend, keerde deze terug naar zijn thuisland, maar voordat hij vertrok zegende deze apostel in opdracht van de Heilige Geest Ronald in als nieuwe voorganger van de inmiddels opgebouwde gemeente.

 

Voor Ronald kwam deze Goddelijke bevordering als een donderslag bij heldere hemel. Hij had nooit geambieerd om op deze plaats te staan in het Koninkrijk Gods. Maar als dit de wil van de Heer was, dan was hij bereid. Niet lang nadat hij de gemeente had overgenomen, kreeg Maria van God de naam voor de gemeente, de visie, én het logo. Dat bevestigde Ronalds plaats.

 

God heeft Ronald al vanaf zijn bekering gevuld met een hartstochtelijke passie voor Jezus en een diep verlangen naar reiniging en heiliging. Omdat hij een hart heeft als Johannes de Doper, predikt Ronald voornamelijk het kruis en bekering van zonde. Hij haat religie en alle werken van de duivel, en wellicht is het daarom dat hij met grote kracht opstaat tegen de duisternis. Zijn bediening gaat gepaard met genezingen en het uitdrijven van demonen.

 

Het is wat Ronald betreft de vervulling van de Bijbeltekst, dat God dát, wat niets is, heeft uitgekozen om iets te zijn. Hij was niets, hij was waar de mensen op neerkijken, een ordinaire drugscrimineel, en hij deed zijn dingen in het verborgene. Maar nu schreeuwt hij het van de daken: Ronald was verloren, maar Jezus heeft hem gered! Vrijwel al zijn contacten en “zakenpartners” in die wereld zijn inmiddels vermoord, maar Ronald leeft en wijdt zich aan de allerhoogste taak die een mens ooit kan vervullen: het vullen van de hemel. Zijn toewijding is groot, want hem is veel vergeven. Eerst diende hij het geld, het geweld en de dood, nu verkondigt hij het eeuwige leven en de liefde en genade van God, Zijn redder en Meester Jezus, de Christus van Nazareth. Glorie aan Zijn Heilige Naam!

 

getuigenis van Ronald op de tv

Keerpunt