Het reddingsplan van God

HET REDDINGSPLAN VAN GOD

De Bijbel is het meest gelezen boek ter wereld. Het bestaat uit twee delen, het Oude Testament (OT) en het Nieuwe Testament (NT). Het vertelt het verhaal van een God, die al sinds de schepping van de mens probeert contact met hem te leggen, maar dat blijkt een hele moeilijke vriendschap te zijn.

De Bijbel is het meest gelezen boek ter wereld. Het bestaat uit twee delen, het Oude Testament (OT) en het Nieuwe Testament (NT). Het vertelt het verhaal van een God, die al sinds de schepping van de mens probeert contact met hem te leggen, maar dat blijkt een hele moeilijke vriendschap te zijn. Mijn basis is de Bijbel, waar God Zelf spreekt. De Bijbel wordt ook wel Woord van God genoemd. Die Naam staat ook voor de Zoon van God, Yeshua, of, in het Grieks (de taal waarin het NT is geschreven): Jezus. In de Bijbel staat geschreven, dat alle schriftwoord is ingegeven door de Heilige Geest (God Zelf). Dat betekent, dat de Bijbel claimt te zijn gedicteerd door God en niemand anders.

Bijbel betekent letterlijk “boeken”. Het OT bestaat uit 39 boeken, en het NT bestaat uit 27, samen 66 (zes is het getal van de mens in de Bijbel). De boeken zijn geschreven over een periode van ongeveer tweeduizend jaar. Er zijn meer boeken die bij de Bijbel horen, de Katholieke kerk gebruikt ze en noemt ze de “Apocriefe geschriften”. De Apocriefe boeken sluiten niet geheel aan bij de Bijbelboeken, en wijken af, sommigen meer dan anderen. De 66 boeken in de Bijbel horen overduidelijk bij elkaar en zijn samen het volledige verhaal dat de Verteller aan de mens gaf. De verhalen zijn door mensen neergepend, maar zij zijn gedicteerd door hun God, zoals een keizer zijn secretaris een brief laat opnemen.

Door de eeuwen heen zijn de verhalen opvallen juist gekopieerd; toen in de jaren zestig de “Dode Zeerollen” werden gevonden, bleek dat de woorden nog precies zo stonden genoteerd als ten tijde van het perkament, delen van het boek Jesaja, vele honderden jaren voor Christus geschreven.

De eerste schrijver is Mozes, degene die namens God de Rode Zee splijtte, en het Joodse volk uit de Egyptische slavernij bevrijdde. De schrijver van het laatste boek is Johannes, de vriend van Jezus, die aan Zijn kruis had gestaan en later Jezus’ moeder Maria had verzorgd als was het zijn eigen moeder. Mensen die er zelf bij waren geweest, dus.

Voordat alles werd opgeschreven, werden God’s verhalen van mond tot mond, door de personen zelf doorverteld. Adam vertelde zijn zoon Seth over het paradijs en de slang, en Seth vertelde het weer aan zijn kinderen. Omdat in die dagen de mensen veel ouder werden dan tegenwoordig (dat had te maken met een heftige verandering in atmosfeer na de zondvloed), waren de verhalen nagenoeg uit eerste hand, zo bleven ze betrouwbaar. Zo is het Bijbelboek Job veel ouder dan veel Bijbelboeken die ervoor staan geschreven, en het verhaal van Noach komt wereldwijd, met wat aanpassingen, voor. Als al die verhalen worden vergeleken, blijkt dat het Bijbelverhaal het origineel moet zijn (Op zoek naar de Ark van Noach door D. Balsiger en E. Sellier). De Bijbel is steeds mijn Bron en alles zijn opgeschreven vanuit de Bijbel gezien.

HOOFDSTUK 1: DE ALPHA

HOOFDSTUK 2: DE ZONDEVAL

HOOFDSTUK 3: DE STAMVADERS

HOOFDSTUK 4: JHWH

HOOFDSTUK 5: YESHUA

HOOFDSTUK 6. DE ONTKNOPING VAN HET PLAN VAN GOD