Lidmaatschap

De gemeente kent geen officieel lidmaatschap, zoals vele andere kerken dat wel kennen.
Wij geloven dat God toevoegt aan de gemeente, maar dat de mens zich daarentegen ook moet invoegen (Handelingen 2:41-42).
Mensen die zich willen aansluiten bij de gemeente kunnen dit te kennen geven aan de voorganger.
Daarmee stelt men zich onder de zielszorg van de voorganger en de oudsten (Hebreeën 13:17).